T 020 676 0467

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Belofte

Wij accepteren uitsluitend opdrachten waar de inzet van Context een duidelijke toegevoegde waarde heeft door:

  • te verwachten verbetering van de financiële uitkomst
  • een versnelling van het proces
  • het inzichtelijk en controleerbaar kunnen maken van het proces en de daarin bereikte resultaten

Wij informeren de opdrachtgever vooraf wanneer wij twijfelen aan de toegevoegde waarde van onze inzet.

Wij zetten uitsluitend ervaren en goed opgeleide deskundigen in die de specifieke bekwaamheden bezitten die de opdracht vereist. De opleidingskosten van nieuw talent drukken niet op de urenverantwoording binnen dossiers.

Wij geven indien gewenst vooraf een raming van onze kosten.

Wij houden op inzichtelijke wijze en continu bij welke activiteiten, urenbesteding en kosten in het dossier plaatsvinden en worden geboekt. Wij verlenen onze opdrachtgevers daar op ieder gewenst moment inzage in.

Wij declareren onze kosten regelmatig, zodat de opdrachtgever nooit onaangename verrassingen met betrekking tot onze kosten heeft.

Wij verstrekken bij afsluiting van de opdracht onze opdrachtgevers alle nodige details om te beoordelen of de eerste doelstelling is gehaald.

Wij delen onze kennis met onze opdrachtgevers.

Wij proberen altijd constructief en positief samen te werken met andere partijen en zijn er immer op uit gezamenlijk tot een optimaal resultaat te komen.

Wij delegeren uitsluitend taken aan professionals of bedrijven die wij uit ervaring goed kennen en die kunnen instaan voor dezelfde kwaliteit van dienstverlening als Context biedt.

Privacyverklaring
In deze Privacyverklaring staat wat Context met uw persoonsgegevens doet.