T 020 676 0467

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Covid-19

Veel ondernemingen worden geraakt door de gevolgen van de Corona crisis. Handel ligt stil, medewerkers zijn ziek, productie wordt al naar gelang het product opgeschroefd tegen meerkosten of juist afgebouwd vanwege een verminderde vraag vanuit de afnemers of een verlaagde productiecapaciteit. Voor elke ondernemer kunnen de gevolgen dus anders zijn.

Om verschillende redenen kan het verstandig zijn de gevolgen van deze crisis in kaart te brengen. Er zijn vele belanghebbenden bij een onderneming, die op enigerlei manier geïnformeerd willen worden over hoe het met de onderneming gaat. Denk hierbij aan medewerkers, ondernemingsraad, aandeelhouders, financiers en natuurlijk leveranciers en afnemers.

Wij hebben een pragmatische methode ontwikkeld om samen met u een inschatting te maken van de financiële effecten van de Corona-crisis voor uw onderneming. Dit beeld kan voortdurend tussentijds worden bijgesteld indien nieuwe inzichten en of omstandigheden daartoe aanleiding geven. Samen met u brengen wij de geleden schade op een pragmatische manier in kaart. Dit stelt u in staat om op basis van een objectieve benadering uw stakeholders te informeren over de impact van Covid-19 op uw bedrijfsvoering. Ook kunnen wij desgewenst uw lopende overeenkomsten met uw zakenpartners beoordelen.

Wellicht is het nu nog wat vroeg om verder te denken dan de huidige crisis, maar toch… Context biedt aan u te ondersteunen bij het beperken van de schade en het beheersen van uw bedrijfsrisico’s.

Als schade-expertisebureau hebben wij jarenlange ervaring met schades op het gebied van bedrijfsschade, cyberschade, technische schade, bouwkundige schade, aansprakelijkheids- schade en letselschade. Op basis van deze ervaring worden wij regelmatig gevraagd voor het opstellen van bedrijfsschade risico-analyses en bedrijfscontinuïteitsplannen. Wij werken voor verzekeraars, makelaars in assurantiën, advocaten en (veelal industriële) ondernemingen.