T 020 676 0467

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Jan-Willem Revet

Sinds 2011 is Jan-Willem als partner met specialisatie bouwtechniek en bouwkosten verbonden aan Context. Hij behandelt brand- en aansprakelijk- heidsschades in diverse productie-ondernemingen, distributiecentra, retailbedrijven en beleggers in commercieel vastgoed. Daarnaast is hij betrokken bij aansprakelijkheidsschades die veelal verbonden zijn met infrastructurele projecten en openbare werken.

Jan-Willem wordt regelmatig gevraagd verzekerden in crisissituaties na grote schades te steunen door leiding te geven aan projectteams en uitvoerders bij (tijdelijk of definitief) herstel van bedrijfsuitrusting en opstal. Ook treedt hij op als projectleider en vertegenwoordiger van Verenigingen van Eigenaren bij ingrijpende renovaties van appartementencomplexen.

Jan-Willem studeerde Bouwtechnische Bedrijfskunde aan de HTS in Tilburg. Na zijn studie werkte hij vanaf 1990 in het uitvoerend bouwbedrijf als projectleider en planontwikkelaar.

In 1995 richtte hij het Bouwmanagement en Adviesbureau Bocon Bouwsupport BV op. Met deze organisatie heeft hij zich gespecialiseerd in het geven van advies voor planontwikkeling, bouwtechniek en bouwkosten-deskundigheid. Het bureau begeleidt voor een aantal grote opdrachtgevers nieuwbouwprojecten en ingrijpende renovatiewerkzaamheden, zowel in de utiliteitsbouw als de woningbouw.

Naast zijn dagelijkse werk studeerde Jan-Willem bouwmanagement aan de Tilburg University, waar hij in 2016 zijn Masters titel behaalde.

Terug

Contactgegevens:
T   020 676 04 67
M   06 22 199 400
E   jwrevet@contextbv.com

email

email