Kwaliteit op de eerste plaats

Ruime expertise

Kwaliteit en resultaat zijn meetbaar

Ons werk op het gebied van schade expertise levert u een concrete oplossing op. Onze rapporten zijn helder, zakelijk én prettig leesbaar. Zo komt het uiteindelijke rapport in iedere context tot zijn recht.

Michael Blonk, managing partner

Wij accepteren alleen opdrachten waar onze inzet een duidelijke toegevoegde waarde heeft.

Onder ‘toegevoegde waarde’ verstaan wij dat de financiële uitkomst verbetert, het proces versnelt en dat we het proces en de resultaten daarvan controleerbaar kunnen maken.

Mochten we twijfelen over onze toegevoegde waarde, dan hoort u dit vooraf van ons.

Wij zetten uitsluitend ervaren en goed opgeleide deskundigen in.

Wij zetten alleen deskundigen in die de specifieke bekwaamheden bezitten die de opdracht vereist. De opleidingskosten van nieuw talent drukken niet op de urenverantwoording binnen dossiers.

Gemaakte kosten zijn transparant, controleerbaar en correct.

Wij geven indien gewenst vooraf een raming van onze kosten. Wij houden op inzichtelijke wijze en continu bij welke activiteiten, urenbesteding en kosten in het dossier plaatsvinden en worden geboekt. Wij verlenen onze opdrachtgevers daar op ieder gewenst moment inzage in.

Wij declareren onze kosten regelmatig, zodat de opdrachtgever nooit onaangename verrassingen met betrekking tot onze kosten heeft.

Wij werken altijd prettig samen met onze opdrachtgevers, en delen onze kennis.

Wij verstrekken bij afsluiting van de opdracht onze opdrachtgevers alle nodige details om te beoordelen of de doelstelling is gehaald.

Wij werken altijd constructief en positief samen met andere partijen en zijn er altijd op uit gezamenlijk tot een optimaal resultaat te komen.

Wij delegeren uitsluitend taken aan professionals of bedrijven die wij uit ervaring goed kennen en die kunnen instaan voor dezelfde kwaliteit van dienstverlening als Context biedt.