Een betrouwbare partner

met alle expertise in huis

Brand/
bedrijfsschade

Na een calamiteit brengen wij voor verzekerde en verzekeraars de omvang van de schade in kaart en bepalen we met alle betrokkenen welke alternatieven er zijn om de gevolgen van de schade zoveel mogelijk te beperken.

Aansprakelijk-heidschade

Op basis van een gedegen feiten- en omstandig-hedenonderzoek bieden wij een oplossing met oog voor de belangen van alle betrokken partijen.

Techniek
/bouwkundige schade

Bij een complexe schade staan wij verzekerde en verzekeraar bij met focus op alle schadetechnische-, technische- en bedrijfsmatige aspecten.

Letselschade

Na een ongeval komt er veel op je af. Lindesk vindt dat de behandeling van letselschade ook anders kan. Lindesk geeft inzicht in wederzijds spelende belangen. Samen met partijen gaan zij op zoek naar meer voor de hand liggende oplossingen, rechtvaardige uitkomsten en passendere behandelingskosten.

Product recall

Onze experts hebben decennialange ervaring in het begeleiden en afwikkelen van recalls met alle mogelijke scenario’s in alle branches.

Risicoanalyse/ continuïteits-plannen

Wij geven complexe ondernemingen en haar verzekeraars helder inzicht in de bedrijfsschade risico’s. Daarnaast stellen wij pragmatische bedrijfscontinuiteitsplannen op zodat bedrijven zich  beter kunnen voorbereiden op mogelijke calamiteiten.

Cyberschade

Na een cyberincident is snelle actie noodzakelijk. Wij weten de weg in de markt om het daadwerkelijke onderzoek en herstel mogelijk te maken. Ook vertalen wij de genomen maatregelen in het IT-landschap naar de verzekerde rubrieken onder de cyber-polis.

Roetonderzoek

De kwaliteit en beschikbaarheid van roetonderzoek heeft bijna altijd gevolgen voor de financiële impact van een schade. Wij hebben de een eigen methodiek voor roetonderzoek en -analyse ontwikkeld. Want meten is weten.

Transport/hull/
marine

Interlloyd gebruikt haar ervaring van ruim 200 jaar in het behandelen van transport en marine schades om wendbaar te blijven in een continue veranderende wereld. Hun integriteit en commitment sluiten naadloos aan bij de aanpak van Context en de eisen van onze klanten.

Interlloyd