T 020 676 0467

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Werkwijze

Wij voeren elke opdracht uit op basis van vooraf gemaakte afspraken over werkwijze, tijdsbesteding, kosten en verwacht eindresultaat. Deze afspraken leggen wij vast in een uitgewerkte offerte of een opdrachtbevestiging, afhankelijk van de omvang en aard van de opdracht. Relatief veel tijd besteden wij aan een grondige voorbereiding en gestructureerd veldonderzoek. Daarmee winnen wij tijd bij de analyse en uitwerking van onze bevindingen.

Onderscheidende kwaliteit
Wij streven ernaar onderscheidende kwaliteit te leveren. Deze kwaliteit komt vooral tot uitdrukking in de concrete en meetbare resultaten die wij voor onze opdrachtgevers bereiken.

Na afronding van onze werkzaamheden dient de opdrachtgever een helder beeld te hebben van het verschil dat de inschakeling van Context heeft gemaakt.

Heldere rapporten
Onze rapporten kenmerken zich door een heldere schrijfstijl. Wij streven naar objectiviteit en zakelijkheid, opdat onze opdrachtgevers onze rapporten in elke context kunnen gebruiken.

Internationaal
Voor internationale opdrachten beschikt Context over een internationaal netwerk. Meer informatie is te vinden onder de button Internationaal.

Belofte
De partners van Context hebben met elkaar afgesproken zich te houden aan een aantal zakelijke en beroepsregels, die wij hebben samengevat onder de button Belofte.